Sosteri ulkoistaa erikoissairaanhoidon — Tarkoituksena on turvata erikoissairaanhoidon palvelut sekä työpaikat ja Savonlinnan seudun elinvoima

Ulkoistaminen voi tapahtua yhtiöittämällä tai kokonaisulkoistuksella.

Tuija Pauhu

Sosteri haluaa turvata Savonlinna keskussairaalan päivystyksen tason ulkoistamalla erikoissairaanhoidon.
Sosteri haluaa turvata Savonlinna keskussairaalan päivystyksen tason ulkoistamalla erikoissairaanhoidon.

Sosteri aikoo ulkoistaa erikoissairaanhoidon palvelut. Itä-Savon sairaanhoitopiirin eli Sosterin hallitus päätti tiistaina käynnistää ulkoistuksen valmistelut.

Sosterin hallituksen tiedotteen mukaan ulkoistuksen tavoitteena on erikoissairaanhoidon palveluiden turvaaminen Savonlinnassa sekä työpaikkojen ja Savonlinnan seudun elinvoiman puolustaminen.

Sosterin hallitus päättää ulkoistuksen muodosta tarkemmin helmikuussa. Ulkoistus toteutetaan joko yhtiöittämällä tai kokonaisulkoistuksena.

Sosterilla on Savonlinnassa keskussairaala, jossa on ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys sekä erikoisalojen poliklinikat ja vuodeosastot.

Päivystävinä erikoisaloina Savonlinnassa ovat kirurgia, sisätaudit, anestesia ja yleislääketiede.

Sosterissa nähdään, että alueen asukkaiden erikoissairaanhoidon palveluista täytyy pitää kiinni. Itä-Savo on alueena saaristoinen, jossa välimatkat ovat pitkät ja tiet hidaskulkuisia. Väestöä on noin 45 000, kesäisin huomattavasti enemmän alueen kulttuurimatkailun ja vapaa-ajan asutuksen myötä. Saimaan syväväylällä on vilkas vesiliikenne.

Sosterin hallituksen päätöksen taustalla ovat tiedotteen mukaan valtakunnalliset asetukset sekä maakuntauudistus.

Keskittämis- ja päivystysasetus asettavat sairaalakohtaisia vähimmäislukumääriä leikkauksille, mikä vaikeuttaa palveluiden tuottamista etenkin pienissä sairaaloissa. Valmisteilla oleva maakuntauudistus uhkaa toteutuessaan keskittää palveluja maakuntien sisällä taloudellisista syistä.

Sosterin hallituksen puheenjohtajan Pekka Nousiaisen (kesk.) mukaan asenneilmapiiri Etelä-Savon maakunassa on sen kaltainen, että se ei tue Savonlinnan tavoitteita sairaalan ja erikoissairaanhoidon alojen säilyttämiseksi.

— Meillä ei ole mitään varmuutta siitä, että erikoissairaanhoidon palvelut ja päivystys säilyvät Savonlinnassa. Tällä on jo nyt vaikutuksia sairaalan toimintaan sekä henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen, Nousiainen sanoo tiedotteessa.

Sosterin kuntayhtymäjohtaja, erikoislääkäri Panu Peitsaro kertoo, että Sosterilla on päivystyksessä joka vuorokausi noin 75 käyntiä ja matkat naapurisairaaloihin ovat yli 100 kilometriä.

— Voi vain kuvitella minkälainen ambulanssi- ja taksiralli tästä alkaisi. Apu tulisi väistämättä osalle potilaista liian myöhään,

— Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys on edellytys sille, että sairaalassa voidaan tehdä nukutusta vaativia toimenpiteitä, Peitsaro jatkaa.

Sosterin hallitus toteaa, että keskussairaalatoiminta jättää Savonlinnan seudulle työntekijöiden verotulot ja vaikuttaa alueella erilaisten palveluiden käyttöön. Erikoissairaanhoidon loppuminen tarkoittaisi suoraan noin 500 työpaikan katoamista.

— Kerrannaisvaikutukset nousisivat helposti yli tuhanteen, sillä monilla on puoliso tai perhettä, Nousiainen sanoo.

Keskussairaalan tarjoamat harjoittelupaikat ovat myös aivan keskeisiä useille sadoille hoitoalaa Savonlinnassa opiskeleville. Koulutusten jatko kaupungissa on riippuvainen keskussairaalatoiminnasta.

Päätös yhtiöittää tai ulkoistaa erikoissairaanhoidon palvelut on kehittynyt pikkuhiljaa, kun maakuntavalmistelun etenemisen seurauksia on arvioitu Savonlinnan seudun kannalta.

— Emme ole saaneet näkemyksillemme tukea maakunnan kahden keskussairaalan välisissä työnjaon neuvotteluissa. Maakunnan hallintopaikkojen sijainnista ei ole ollut halukkuutta päättää, eikä selkeää tahtotilaa maakunnan kahden yhteispäivystyssairaalan säilyttämisestä ole, Nousiainen toteaa.

Lue aiheeseen liittyviä juttuja:

Lue tästä, mitä ulkoistus merkitsisi potilaalle (Tilaajalle . Tutustu kaksi viikkoa ilmaiseksi)

Lue tästä kaupunginjohtaja Janne Laineen kommentti. (Tilaajalle . Tutustu kaksi viikkoa ilmaiseksi)

Lue tästä maakuntajohtaja Pentti Mäkisen kommentti.