Veronkierrosta savonlinnalaiselle toimitusjohtajalle yli vuosi vankeutta — Palkanmaksua lähipiirille ja metsäkauppoja ohi verottajan

Verohallinnolle maksuun suuret vahingonkorvaukset ja liiketoimintakieltoa kolme vuotta.

Savonlinnalainen, vuonna 1939 syntynyt liikemies on tuomittu ankaraan rangaistukseen veronkierrosta.

Tuomittu oli tunnustanut pääosin hänelle Etelä-Savon käräjäoikeudessa luetut syytteet. Rikossyytteitä tukivat oikeuden läpi käymät kirjalliset todisteet veronkierrosta.

Tuomittu myönsi, ettei hän ollut ilmoittanut maksamiaan palkkoja verohallinnolle vuosina 2013–2015. Palkkoja oli maksettu miehen lähipiirille 70 000 euron edestä.

Tilittämättä olivat niin työantajalle kuuluvat sosiaaliturvamaksut kuin ennakonpidätyksetkin.
Palkanmaksurikoksessa veropetoksella oli oikeuden mukaan tavoiteltu huomattavaa eli noin 24 000 euron taloudellista hyötyä.

Edelleen tuomittu oli tunnustanut, että hän oli oman yhtiönsä hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana jättänyt yhtiön puolesta ilmoittamatta syytteessä mainitut metsäkaupat ja niistä tarvittavat ennakonpidätykset verohallinnolle.

Hän oli laiminlyönyt tehdä tilitykset metsäkaupoista verohallinnolle.

Koska mies on tehnyt huomattavia määriä puukauppoja, olisi hänen oikeuden mukaan pitänyt varmistua kauppojen verokohtelusta. Myös metsäkaupoissa  toimitusjohtaja oli tavoitellut oikeuden mukaan huomattavaa taloudellista hyötyä rikollisin keinoin.

Syyksi luetuilla veropetoksilla oli tavoiteltu välttää veroja kaikkiaan noin 233 000 euron edestä.

Tuomiolauselmassa todetaan, että mies on tehnyt samanaikaisesti monien verosubjektien puolesta useita julkiseen talouteen kohdistuvia rikoksia, ja menettely on jatkunut usean vuoden ajan.

Käräjäoikeus kuitenkin arvioi, että tuomitun menettelyyn on osaltaan vaikuttanut hänen heikko terveydentilansa, eikä menettely ole ollut erityisen suunnitelmallista.

Käräjäoikeus tuomitsi toimitusjohtajan kolmesta veropetoksesta ja neljästä törkeästä veropetoksesta yhden vuoden ja neljän kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen.

Rangaistus on ehdollinen ja sen koeaika päättyy helmikuussa vuonna 2020.

Hänelle määrättiin myös kolme vuotta kestävä liiketoimintakielto, joka astuu voimaan ensi elokuun alussa.

Verohallinnolle tuomitun pitää maksaa korvauksia 221 544 euroa rikoksella aiheutetusta vahingosta.