Kaupunginjohtaja Janne Laineen kehityskeskustelu 7. joulukuuta – Muistiota ei välttämättä ole kaikilla keskustelijoilla

Laine on sopinut kehityskeskustelusta kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa.

Timo Seppäläinen

Kaupunginjohtaja Janne Laineella ja kaupunginhallituksella on kehityskeskustelu puolentoista viikon kuluttua.
Kaupunginjohtaja Janne Laineella ja kaupunginhallituksella on kehityskeskustelu puolentoista viikon kuluttua.

Savonlinnan kaupunginhallitus käy ylimääräisen kaupunginjohtajan kehityskeskustelun maanantaina 7. joulukuuta. Kaupunginjohtaja Janne Laine antoi maanantaina kaupunginhallitukselle tiedoksi, että hän on sopinut kehityskeskustelusta kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa.

Normaalisti kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan kehityskeskustelun tilinpäätöksen jälkeen keväällä. Syksyllä kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja käyvät tavoitekeskustelun tulevaa vuotta varten.

Kaupunginhallitus päätti marraskuun 9. päivänä äänin 6–3 arvioida kaupunginjohtajan luottamuksen johtajasopimusmenettelyllä.

Luottamuksen arviointia äänestyksessä vastustanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka (kesk.) ja luottamuksen arviointia esittänyt varapuheenjohtaja Eija Stenberg (sd.) eivät osaa vielä sanoa, mitä kehityskeskustelussa tapahtuu.

Normaalisti kehityskeskustelussa sovitaan toimintatapojen korjauksista, jos ongelmia on ilmennyt.

Kaupunginhallitus on äänestyspäätöksellään päättänyt, että luottamuksen arviointia koskevat keskustelut käydään sitä varten kootun muistion pohjalta. Arviointia koskevan esityksen oli allekirjoittanut yhteensä kymmenen kaupunginhallituksen jäsentä ja varajäsentä. Heidän lisäkseen muistio on päätöksen jälkeen luovutettu Laineelle ja Torikalle.

Kaupunginhallituksen yhdestätoista jäsenestä neljä ei ole saanut muistiota.

– Miten he voivat keskustella muistion pohjalta, kun heille ei ole sitä etukäteen jaettu tutustumista varten, Torikka kysyy.

Stenberg huomauttaa, että muistion julkaisematta jättämisellä on haluttu suojella kaupunginjohtajaa.

– Hän voi päättää sen julkistamisesta tai sen jakamisesta kaupunginhallituksen jäsenille, Stenberg sanoo.

Torikan mielestä asia ei sittenkään ole kohdallaan.

– Julkisuuslain ja hyvän hallintotavan mukaan julkisen viranhaltijan toiminnan arviointiin liittyvän asiakirjan pitäisi olla julkinen. Sitäpaitsi kun se ei ole julkinen, ihmisille saattaa syntyä ihan virheellisiä ajatuksia sen sisällöstä. Henkilöön menevä arviointi on eri asia kuin työtehtävien arviointi.

Laine ei ole kommentoinut Itä-Savon kysymystä, aikooko hän jakaa muistion hallituksen jäsenille.

Torikka ihmettelee myös, että kaupunginhallituksen enemmistö tällä viikolla jätti luottamuksen arviointipäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelemättä todeten, että kyseessä oli asian valmistelu, josta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. Hän huomauttaa, että 9. päivän pöytäkirjassa todettiin, että asiasta voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Stenberg sanoo, että 9. päivän pöytäkirjassa oli siltä osin virhe, joka jäi häneltä pöytäkirjantarkistajana huomaamatta.