Nestorisäätiö tukee 100 000 eurolla Saimaan uhanalaisia eläimiä — isoin summa järvilohien suojeluun

Säätiön painopiste vuonna 2018 on uhanalaisen järvilohen suojelussa. Myös norpansuojelu huomioitu.

Timo Seppäläinen

Nestorisäätiö on metsänhoitaja Arto Freyn vuonna 2000 perustama yksityinen säätiö, jonka päätarkoituksena on tukea saimaannorpan suojelua.

Nestorisäätiö tukee 100 000 eurolla Saimaan uhanalaisia eläimiä. Säätiön painopiste vuonna 2018 on uhanalaisen järvilohen suojelussa. Säätiö on sitoutunut rahoittamaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton valmistelemaa hanketta 80 000 eurolla. Hankkeen tavoite on rakentaa Pielisjoen Kuurnaan Saimaan järvilohelle soveltuvaa lisääntymis- ja poikasaluetta.

Nestorisäätiö määräsi myös 4 000 euroa Saimaan lohikalojen ystävät ry:lle järvilohen emokalapyynnissä käytettävän kaluston hankintaan.

Saimaan järvilohen suojelua tuetaan tänä vuonna erityisesti.

Saimaannorpan tutkimushankkeita säätiö tukee 3 000 eurolla. Itä-Suomen yliopisto tutkii muun muassa norppien karvanvaihtoajan vaihtelua sekä sosiaalisia verkostoja.
Nestorisäätiö myönsi myös 10 000 euroa ympäristökasvatusta tukeviin hankkeisiin. Tukea sai muun maussa päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille Etelä-Karjalassa suunnattu opetus- ja työpajapaketti.

Sisävesien öljyvahinkojen torjuntamallin laatimiseen annetaan tukea 3 000 euroa. Toimintamallia laaditaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun SÖKÖSaimaa-hankkeessa.

Nestorisäätiö on metsänhoitaja Arto Freyn vuonna 2000 perustama yksityinen säätiö, jonka päätarkoituksena on tukea saimaannorpan suojelua. Säätiö voi tukea myös muuta luonnonsuojelua edistävää toimintaa.