Noin puolet savonlinnalaisista työttömyysturvan saajista täytti aktiivimallin ehdot — Parikkalassa ja Sulkavalla kaksi kolmesta menettämässä osan etuudestaan

Suurin osa aktiivisuusehdon täyttäneistä osallistui työllistämistä edistäviin palveluihin tai oli muussa toiminnassa mukana.

Pekka Kimpanpää

Noin puolet savonlinnalaisista työttömyysturvan asiakkaista on menettämässä osan etuuksiistaan, kun aktiivimallin ehdot eivät alkuvuoden tarkkailujaksolla täyttyneet.
Noin puolet savonlinnalaisista työttömyysturvan asiakkaista on menettämässä osan etuuksiistaan, kun aktiivimallin ehdot eivät alkuvuoden tarkkailujaksolla täyttyneet.

Noin puolet savonlinnalaisista työttömyysturvan asiakkaista täytti aktiivisuusvelvoitteen ehdot. Tieto ilmenee Kelan julkaisemista tilastoista.
Tämän vuoden alussa voimaan tullut aktiivimalli tarkoittaa, että työttömyyspäivärahaa leikataan, jos työtön ei tee kolmea päivää töitä tai osallistu viiden päivän ajan te-toimiston järjestämiin palveluihin.

Ensimmäinen kolmen kuukauden seurantajakso päättyi maaliskuun loppuun.
Savonlinnassa oli alkuvuonna 1 317 Kelan työttömyysturvan asiakkaista. Heistä 50,9 prosenttia täytti aktiivisuusehdon. Suurin osa osallistui työllistämistä edistäviin palveluihin tai oli muussa toiminnassa mukana. Lähes 200 henkilöä täytti ehdot työ- tai yritystoiminnan tulojen kautta.

Savonlinnan seudun tilastot vastasivat pääosin valtakunnallisia tietoja, joiden mukaan noin puolet työttömistä täyttivät aktiivimallin ehdot. Esimerkiksi Enonkoskella ehdot täytti 53,3 prosenttia ja Rantasalmella 47,8 prosenttia työttömyysturvan asiakkaista.

Sulkavalla ja Parikkalassa sen sijaan kaksi kolmesta on menettämässä osan etuudestaan. Sulkavalla 64,3 prosenttia ei täyttänyt aktiivimallin ehtoja. Parikkalassa vastaava luku oli 61,5 prosenttia.

Aktiivimalli Itä-Savo.jpg

Koko maassa noin puolet menettää osan etuudestaan

Koko maassa 187 406 henkilöä sai kelan työttömyysturvaa tarkastelujakson ajan. Heistä 49,8 prosenttia täytti aktiivisuusehdot. Työtuloja oli noin 25 000 henkilöllä ja työllistämistä edistäviin palveluihin osallistui yli 70 000 henkilöä. Alle kahdeltatuhannelta ei edellytetty aktiivisuuden osoittamista.

Lopulliset tiedot ensimmäisestä tarkastelujaksosta valmistuvat heinäkuussa.

Työttömyysturvan aktiivimallin mukaan työttömyysturvasta leikataan 4,65 prosenttia kolmen kuukauden ajaksi, jos työtön ei edellisen kolmen kuukauden aikana ole ollut palkkatyössä vähintään kolme työpäivää eli vähintään 18:ta tuntia, tienannut yrittäjätuloja 241,04 euroa tai osallistunut te-toimiston palveluihin vähintään viiden päivän ajan.

Aktiivisuuden osoittamiseksi ei hyväksytä palkkatyön, yrittäjätulon ja te-kurssien yhdistelmää, jos niistä mikään ei täytä ehtoa. Ei siis voi olla esimerkiksi kahta päivää töissä ja tienata lisäksi yrittäjätuloja.