Markkinamyyjien taksat alenevat Savonlinnan torilla

Kaupunki toivoo, että torielämä elävöityisi hinnoittelun muutosten myötä.

Timo Seppäläinen

Markkinamyyjien taksoja alennetaan Savonlinnan torilla vastaamaan paremmin Etelä- ja Pohjois-Savon muiden kaupunkien markkinahintoja.
Markkinamyyjien taksoja alennetaan Savonlinnan torilla vastaamaan paremmin Etelä- ja Pohjois-Savon muiden kaupunkien markkinahintoja.

Savonlinnan tekninen lautakunta päätti alentaa torin markkinapaikkamaksuja noin 25 prosentilla. Jatkossa normaalit myyntipaikkamaksut markkinoilla ovat paikasta riippuen 60—100 euroa, kun ne vielä tänä vuonna ovat olleet 65—140 euroa.

Maksun alentaminen perustuu siihen, että Savonlinnan torilla järjestettyjen markkinoiden paikkavuokrat ovat olleet selvästi korkeammat, kuin Etelä- ja Pohjois-Savon muilla paikkakunnilla. Tämä on näkynyt myyjien vähenemisenä Savonlinnan markkinatapahtumissa.

Toripaikkamaksut pysyvät suurimmalta osin entisellään, eli niihin ei tehdä taloussuunnitelman laadintaohjeen mukaista 2,5 prosentin korotusta.

Toripaikkojen hinnoittelua kuitenkin muutetaan hieman, eli esimerkiksi ”matkamuistovaunut” on poistettu hinnoittelulistasta ja nimikkeeksi on muutettu ”käsityömyymälä”. Taksoja näiltä osin on alennettu reilusti, eli esimerkiksi heinäkuussa taksa käsityömyymälältä on kuukauden ajalta 450 euroa (verollinen hinta), entisen matkamuistomyymälän 600 euron sijaan. Muuna aikana taksa on 350 euroa/kuukausi, kun se tällä hetkellä on 550 euroa kuussa.

Myyntiartikkeleihin on myös lisätty kohta ”elintarvikekioski/-vaunu”, ja näille on nyt määritelty uudet hinnat, jotka ovat veroineen 600 euroa heinäkuulta ja 450 euroa muulloin.

Uudella hinnoittelukäytännöllä kaupunki pyrkii elävöittämään Savonlinnan torielämää ja toivoo, että torille tulisi kesäajaksi lisää myyjiä.