Kulttuuri- tai liikuntaluotsi kaveriksi harrastemenoihin

Luotseiksi kaivataan henkilöitä, joilla on kulttuuriin tai liikuntaan liittyviä vahvuuksia ja halua toimia vapaaehtoistyössä.

Antti Varonen

KultRinki-hankkeen projektikoordinaattori Riitta Kärkkäinen lähtee tammikuussa esittelemään hanketta ja rekrytoimaan luotseja.
KultRinki-hankkeen projektikoordinaattori Riitta Kärkkäinen lähtee tammikuussa esittelemään hanketta ja rekrytoimaan luotseja.

Savonlinnan maaseutualueen, Heinäveden ja Enonkosken ikääntyneiden asukkaiden sekä erityisryhmiin kuuluvien mahdollisuutta osallistua kulttuuri- ja liikuntarientoihin halutaan parantaa.

Sitä varten KultRinki-hanke kouluttaa alueille vapaaehtoisia kulttuuri- ja liikuntaluotseja.

Luotsien päätehtävänä on tutustuttaa kohderyhmiin kuuluvia kulttuuri- ja liikuntakohteisiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä madaltaa kynnystä lähteä kokeilemaan tarjontaa.

Hanketta hallinnoi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, ja sen projektikoordinaattorina työskentelee Riitta Kärkkäinen.

Kärkkäinen lähtee tammikuussa kiertämään alueita ja esittelemään hanketta sekä rekrytoimaan luotseja.

– Järjestämme infotilaisuuksia jokaisella hankepaikkakunnalla. Pidämme myös yhteistilaisuuksia Etelä-Savon Liikunta ry:n kanssa, jolla on oma seuratoimintaan liittyvä hanke.

Luotseiksi kaivataan henkilöitä, joilla on kulttuuriin tai liikuntaan liittyviä vahvuuksia ja halua toimia tämänkaltaisessa vapaaehtoistyössä.

Seija Gustavsson