Savonlinnan valtuustolle esitellyt luvut täysin pielessä — Kaupunginjohtaja Janne Laine väitti kaupunginhallituksen ja valtuuston hassanneen 12 miljoonaa euroa kaupungin rahoja

Osa menoista oli laskettu mukaan kaksinkertaisina.

Valtuustolle esitellyssä laskelmassa oli laskettu Kallislahden koulun säilymisestä (kyläkoulujen oppilasrajan muutos) ja norssilaisten sijoittumisesta neljän vuoden aikana kertyvät kulut kahteen kertaan. Kiinteistöveron alentaminen oli laskettu sekä verotulonmenetyksenä että palkkavarauksen pienenemisenä, vaikka verotulojen aleneminen katettiin palkkavarausta pienentämällä. OKL:n remontin investointi oli laskettu mukaan kokonaan sen lisäksi, että osa investoinnista on mukana jo norssin oppilasjärjestelyn tilakustannuksissa investoinnin kuoletuksina.
Valtuustolle esitellyssä laskelmassa oli laskettu Kallislahden koulun säilymisestä (kyläkoulujen oppilasrajan muutos) ja norssilaisten sijoittumisesta neljän vuoden aikana kertyvät kulut kahteen kertaan. Kiinteistöveron alentaminen oli laskettu sekä verotulonmenetyksenä että palkkavarauksen pienenemisenä, vaikka verotulojen aleneminen katettiin palkkavarausta pienentämällä. OKL:n remontin investointi oli laskettu mukaan kokonaan sen lisäksi, että osa investoinnista on mukana jo norssin oppilasjärjestelyn tilakustannuksissa investoinnin kuoletuksina.

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine esitteli kaupunginvaltuutetuille maanantaina budjettikokouksen alkajaisiksi dian, jonka mukaan kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ovat tämän syksyn päätöksillä aiheuttaneet kaupungille yli 12 miljoonan euron menetykset tälle valtuustokaudelle.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Jonne Tynkkynen (kesk.) ihmetteli laskelmaa jo kokouksen aikana. Hänen laskujensa mukaan dialla esitellyt päätökset maksavat neljän vuoden aikana 2—3 miljoonaa euroa.

Päättäjien pitäisi voida luottaa virkamiesten esittämiin lukuihin ja tehdä poliittisia päätöksiä niiden pohjalta. -Jonne Tynkkynen

— Samat menot oli otettu huomioon kahteen kertaan, osa kolmeen kertaan, Tynkkynen sanoo.

— En usko, että virheellinen tieto vaikutti valtuuston päätöksiin, koska ainakin osa virheistä huomattiin heti. Mutta tottakai se silti valtuuston henkeen vaikutti, Tynkkynen sanoo.

Tynkkynen sanoo olevansa jälleen kerran pettynyt virkamiesten antaman tiedon tasoon.

— Myös norssilaisten sijoittumisesta päättäessämme jouduimme moneen kertaan vaatimaan korjauksia laskelmiin. Se ei ole päättäjien tehtävä. Päättäjien pitäisi voida luottaa virkamiesten esittämiin lukuihin ja tehdä poliittisia päätöksiä niiden pohjalta, Tynkkynen sanoo.

Laineen valtuustolle esittelemissä laskelmissa oli otettu huomioon muun muassa Kallislahden koulun säilyttäminen sekä normaalikoululaisten sijoittaminen OKL:n päärakennukseen Talvisalon koulun sijaan.

Taulukko osoitti esimerkiksi, että Kallislahden koulun säilyttämiseen kuluu 83 000 euroa vuonna 2018 ja että vuoden 2019 lopussa siihen on kulunut jo 283 000 euroa, vuoden 2020 lopussa 483 000 euroa ja vuoden 2021 lopussa yhteensä 683 000 euroa.

Sen jälkeen kaikkien neljän vuoden summat oli laskettu yhteen— huolimatta siis siitä, että vuoden 2021 sarakkeeseen jo sisältyivät kaikki neljä vuotta.

Myös kiinteistöverojen alentamisen takia menetettävät verotulot oli laskettu kahteen kertaan.

Kaupungin talousjohtaja Arja Petriläinen myöntää, että menot oli dialla esitelty moninkertaisina.

— Virhe on minun, koska minä ne laskelmat kiireessä tein. Kaupunginjohtajan tarkoitus oli osoittaa, että esimerkiksi 100 000 euron vuotuinen meno kasvaa neljän vuoden aikana yhteensä lähes puoleen miljoonaan, Petriläinen sanoo.

Petriläinen laskee, että tosiasiassa valtuuston ja hallituksen päätökset maksavat neljässä vuodessa 4,5—5 miljoonaa.