Savonlinnan kaupunginhallitus ei halua rikkihappoa juomaveteen —  Heinävedelle suunnitellun kaivoksen kallioperä on osittain Talvivaarasta tuttua mustaliusketta, joka veden kanssa reagoidessaan kuormittaisi savonlinnalaisten juomavettä

Savonlinnan kaupunginhallitus vaatii kaivoslain uudistamista siten, että kunnilla, maanomistajilla ja alueen asukkailla olisi nykyistä suurempi vaikutusmahdollisuus kaivoshankkeen koekairauksista lähtien.

Timo Seppäläinen

Heinäveden kaivoshanke uhkaa savonlinnalaisten juomavettä ja 
matkailuelinkeinoa. Jo kaivoksen suunnitteleminen saattaa aiheuttaa 
mielikuvahaittaa matkailuelinkeinolle.
Heinäveden kaivoshanke uhkaa savonlinnalaisten juomavettä ja matkailuelinkeinoa. Jo kaivoksen suunnitteleminen saattaa aiheuttaa mielikuvahaittaa matkailuelinkeinolle.

Savonlinnan kaupunginhallitus vetoaa kaivosyhtiö Beowulf Miningiin, että se luopuisi Heinäveden kaivoshankkeesta.

Kaupunginhallitus vaatii kaivoslain uudistamista siten, että kunnilla, maanomistajilla ja alueen asukkailla olisi nykyistä suurempi vaikutusmahdollisuus kaivoshankkeen koekairauksista lähtien.

Nykyinen kaivoslaki korostaa etenkin kaivosyhtiöiden oikeuksia.

Savonlinnan kaupunginhallituksen mielestä kaivoslain uudistaminen pitäisi yrittää saada kevään eduskuntavaalien jälkeisissä neuvotteluissa tulevan hallituksen hallitusohjelmaan.

Kaupunginhallitus ottaa kaivoshankkeeseen kantaa maanantai-iltana.

Brittiläinen kaivosyhtiö Beowulf Mining suunnittelee Heinävedelle avolouhoksena toteutettavaa grafiittikaivosta lähelle Kermajärveä ja Lintulan luostaria.

Savonlinnan ympäristöpäällikön Matti Rautiaisen valmistelemassa lausunnossa todetaan, että kaivoshankkeessa on liikaa riskitekijöitä.

Samaa tavaraa kuin Talvivaarassa

Puhdas ja kirkasvetinen Heinäveden reitti ja sen alapuolinen Saimaa olisivat kaivoksen toteutuessa uhattuna.

Rautiainen toteaa, että Savonlinnan kaupungin käytössä olevien tietojen mukaan suunnitellun kaivosalueen kallioperä on osittain samanlaista mustaliusketta kuin Talvivaarassa, jossa rikastusprosessissa syntynyt jäte aiheutti väärinmitoitettujen altaiden vuotojen seurauksena mittavat ympäristövahingot vesistöön kymmenien kilometrien päähän.

Rikastusprosessissa mustaliuskeesta irtoaa raskasmetalleja ja liuskeen sisältämä rikki muodostaa veden kanssa reagoidessaan rikkihappoa.

Riskinä on, että sateella kaivosalueella syntyy runsaasti happamia ja raskasmetalleja sisältäviä vesiä, jolla ei ole pitkä reitti valua Saimaaseen.

Savonlinnan vesijohtovesi tulee 90-prosenttisesti kaupungin yläpuolisen Saimaan pintavedestä. Siksi Savonlinnan kaupungin intressinä on valvoa, että kaupungin yläpuoliselle Saimaan osalle ei sijoitu toimintoja, jotka aiheuttaisivat riskiä veden laadun hyvänä säilymiselle.

— Kaivoshankkeen toteutuessa Savonlinnassa juodaan laimentunutta kaivostoiminnan kuormittamaa vettä, Rautiainen kirjoittaa.

Jo kaivoksen suunnittelukin haittaa matkailua

Puhdas järviluonto on yksi Savonlinnan seudun matkailun tärkeimmistä vetovoimatekijöistä.

— Jo pelkkä kaivoksen selvityshanke on haitallinen Savonlinnan seudun matkailulle, koska se hävittää mielikuvan puhtaasta luonnosta. Kaivostoiminnan seurauksena mahdollisesti aiheutuva veden laadun heikkeneminen olisi alueen matkailuyritystoiminnalle katastrofaalista ja vaarantaisi uhanalaisen saimaannorpan esiintymisalueet pohjoispuolisella Saimaalla, Rautiainen kirjoittaa.

Kaivos aiheuttaisi peruuttamatonta vahinkoa myös kalastuselinkeinolle ja vapaa-ajankalastukselle.

Juttua päivitetty kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen. Otsikkoa muutettu.