Metsäaiheisen muistitiedon keruu tuotti vastauksia yli 300 suomalaiselta

Tutkimusaineisto on tallennettu Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon.

Kanerva Jalarvo

Metsäaiheisen muistitiedon keruu tuotti vastauksia yli 300 suomalaiselta

Tammikuusta lokakuuhun kestänyt Suhteeni metsään -muistitietokeruu tuotti yli 300 vastausta. Vastauksissa suomalaiset kertovat suhteestaan metsään.

Ahkerimmin vastasivat yli 60-vuotiaat, mutta vastauksia on tullut myös nuoremmilta eri ammattikunnista ja eri puolilta maata.

Kirjoituksista käy ilmi, että metsä on osa ihmisten töitä, harrastuksia, armeija-aikaa ja vaikkapa metsäfestareita. Moni muistutti metsän vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin.

Myös ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja avohakkuut mainitaan monissa kirjoituksissa. Osa vertaa kaupungissa ja maaseudulla asuvian suhdetta metsään.

Joillekin on jäänyt mielen elämän varrelta jokin tietty puu, jolla on tärkeä merkitys.

Suhteeni metsään -muistitietokeruun järjestivät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke ja Suomen Metsämuseo Lusto.

Keruutyötä rahoitti myös Metsämiesten Säätiö, kerrotaan muistitietokeruun järjestäneiden tahojen julkaisemassa tiedotteessa.

Tutkimusaineisto on tallennettu Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon.