Sairaanhoitopiirit vaativat yhdessä joustoja keskittämiseen – Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualue tahtoo työrauhan

Sairaanhoitopiirien yhteisessä kannanotossa on kyse etenkin vaativien leikkausten työnjaosta Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kesken.

Marko Kauko

Kaikki Kuopion yliopistosairaalan eritysvastuualueen sairaanhoitopiirit tahtovat, että keskittämisasetus ei vie vaativia syöpäleikkauksia pois Keski-Suomen keskussairaalasta.
Kaikki Kuopion yliopistosairaalan eritysvastuualueen sairaanhoitopiirit tahtovat, että keskittämisasetus ei vie vaativia syöpäleikkauksia pois Keski-Suomen keskussairaalasta.

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (KYS-erva) sairaanhoitopiirit vetoavat yhteisessä kannanotossaan sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuruun (sd.), jotta keskittämisasetukseen saataisiin joustoja.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kaikkien KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien hallitusten puheenjohtajat. Alueeseen kuuluvat Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin hallituksen puheenjohtajan Pekka Nousiaisen (kesk.) mukaan kannanoton pääpaino on vaativan tason leikkauksia koskevassa työnjaossa. Asetusluonnos veisi vaativat keuhkojen ja ruokatorven syöpäleikkaukset Jyväskylästä Kuopioon ja sydänleikkaukset Joensuusta Kuopioon.

Jos asetus sallisi sairaaloiden nykyisen työnjaon jatkumisen, varmistuisi erikoissairaanhoidon järjestäminen sopimuksella KYS-erva -alueella vielä kevään 2020 aikana.

– Haluamme siis työrauhan KYS-erva alueelle, Nousiainen sanoo.

Sairaanhoitopiirit korostavat kannanotossaan, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen on pidettävä kaksin käsin kiinni alueiden elinvoimasta.

– Työvoiman saannin kannalta on tärkeää, että lääketieteellinen osaaminen säilyy koko KYS-erva -alueella aivan sen läntisiä ja eteläisiä osia myöten. Osaamisen ja työpaikkojen keskittyminen muutamaan isompaan kaupunkiin ei ole kestävä ratkaisu, kannanotossa muistutetaan.

Sosteri on omassa lausunnossaan vedonnut, että keskittämisasetuksen tekonivelleikkauksia koskevasta pykälästä poistettaisiin kirurgian eri osa-alueiden päivystystä koskevan vaatimuksen tiukennus. Ministeri Kiuru pitikin tammikuussa Kuopiossa tärkeänä, että keskittämisasetuksen "vaatimukseksi on tärkeää muotoilla sellainen kirurginen päivystys, joka takaa potilasturvallisuuden, mutta sopii ketteränkokoisen Savonlinnan tekonivelkirurgialle".