Veroprosenttia voi aina käyttää eduksi kunnan markkinoinnissa — Parikkalassa on uusi tilanne kuntaveron kanssa

Savonlinnalle olisi tärkeää, jotta kaupunki voisi laskea veroprosenttiaan edelleen tulevaisuudessa.

Soila Puurtinen

Riitta Luukkanen sanoo, että Savonlinnan veroprosentti on valitettavasti
 liian kova. Myös Oiva Penttisen mielestä Savonlinnan veroprosentilla 
voi olla kielteisiä vaikutuksia kaupungin vetovoimaan. – Savonlinnaan 
tarvittaisiin asukkaiksi lisää lapsiperheitä, Penttinen tuumaa.
Riitta Luukkanen sanoo, että Savonlinnan veroprosentti on valitettavasti liian kova. Myös Oiva Penttisen mielestä Savonlinnan veroprosentilla voi olla kielteisiä vaikutuksia kaupungin vetovoimaan. – Savonlinnaan tarvittaisiin asukkaiksi lisää lapsiperheitä, Penttinen tuumaa.

Parikkalan kevein kuntavero Etelä-Karjalassa on perua valtionosuusjärjestelmästä, jonka jälkeistä aikaa eletään nyt.

Parikkalan kunnanjohtajan Vesa Huuskosen mukaan maakunnan keveimpään kuntaveroon on toki syynä sekin, että Parikkalassa kuntataloutta on pitkään hoidettu huolellisesti ja ”eletty suu säkkiä myöten”.

— Totuuden nimissä on sanottava, että kunnalle aikoinaan myönnetty valtionosuuden syrjäisyyslisä, josta tuli Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, on auttanut meitä. Meillä on ollut sen vuoksi taloudellisesti hieman helpompaa kuin naapureilla.

Nyt Parikkala on Huuskosen mukaan suurin piirtein samassa tilanteessa kuin muutkin Etelä-Karjalan kunnat. Nyt odotetaan, mitä mausteita uusi sote- ja maakuntauudistus tuo itäsuomalaiseen kuntatalouteen.

Veroprosenttia on käytetty Huuskosen mukaan hyväksi kunnan markkinoinnissa.

On julkaistu esimerkiksi ilmoituksia valtakunnan erikoislehdissä, jotka kiinnostavat erityisesti perheitä.

Markkinointia on ollut kunnan kotisivuilla ja muuallakin verkossa.

— Olemme saaneet perheiltä joskus yhteydenottoja kevyen kuntaveron vuoksi.
Huuskosen mukaan tärkeintä on kuitenkin työpaikka.

— Kun perheet päättävät uudesta asuinpaikastaan, pitäisi kunnasta löytyä työpaikka mieluiten molemmille vanhemmille. Myös toiselta asteelta opintonsa päättäneet  nuoret muuttavat herkästi pois, jos kotikunnassa ei ole työtä.

Veronmaksajain Keskusliiton tuore selvitys kertoo, että Savonlinnan ja Pieksämäen veroprosentti on koko maan korkeimpia eli 22. Parikkalan veroprosentti on 19,5.

Savonlinnan kaupungin elinkeinojohtaja Janne Weander sanoo, että näillä selvityksillä on merkitystä kunnan julkisuuskuvalle. Kireä verotus kuvastaa yleisesti haasteita, joita kunnalla riittää.

— Itä- ja Pohjois-Suomessa juuri verotusvertailuissa korostuvat liikenneyhteys- ja muut infra-kustannukset. Savonlinnalle on sentään hyväksi, ettemme nyt ole aivan siellä listan kärkipäässä.

Kaupungin hyvin tärkeä tulevaisuuden tavoite Weanderin mukaan on, että verotusta voidaan keventää entisestään 5–10 vuoden kuluessa.

Savonlinna laski tämän vuoden alussa kuntaveroaan puoli prosenttiyksikköä.

— Toivottavasti samaa linjaa voidaan jatkaa. Tuloveroprosentti on nyt 22.

Savonlinnan korkea veroprosentti heijastelee myös väestörakenteen kokonaiskuvaa. Kaupunki tarvitsee lisää elinvoimaa ja työpaikkoja.

— Onneksi Savonlinnassa on perusteollisuuden työpaikkojen määrä viime vuosina lisääntynyt. Näin voimme saada enemmän verotuloja.

— Kyllä keveämpi kuntavero, niin kuin kiinteistöverokin, voi ilman muuta houkutella kaupunkiin uusia asukkaita, Janne Weander sanoo.