Tulevaisuuden kouluverkosta keskustellaan Savonlinnassa

Etelä-Savon Tiedeseura järjestää Savonlinnassa tulevaisuuden kouluverkkoa pohtivan keskustelutilaisuuden torstaina 30. tammikuuta.

Oppilasmäärien muutokset ovat haastaneet nykyiset kouluverkot. Kyläkoulujen lakkauttaminen on ollut polttavin kysymys.

Syntyvien lasten määrän väheneminen tullee vaikuttamaan kouluverkkoihin tulevina vuosina myös keskustojen alueella.

– Oppimisen laatu, kuntien ja oppilaitosten yhteistyö sekä osallisuus ovat jääneet keskusteluissa kovin vähälle huomiolle. Kestäviä kouluverkkoratkaisuja kehiteltäessä kaikilla asianosaisilla tulisi myös olla mahdollisuus olla mukana niiden ideoinnissa ja tuottamisessa, todetaan tilaisuuden tiedotteessa.

Etelä-Savon Tiedeseura kutsuu kaikkia kouluverkoista kiinnostuneita mukaan seminaariin, jonka tavoitteena on ideoida uudenlaista yhteistyötä korostavaa toimintamallia kouluverkkojen kehittämistyölle.

Tilaisuuden alustavat KM Tiina Simons Tuusulan kunnan sivistystoimesta, FT Sami Tantarimäki Turun yliopiston Brahea-keskuksesta, sekä KM Tuija Kauppinen Savonlinnan kaupungin sivistystoimesta.

Järjestäjät toivottavat kaikki tervetulleiksi tilaisuuteen tuomaan uusia ajatuksia kouluverkosta käytävään keskusteluun, päätöksentekoon sekä yhteistyöhön.

Torstaina 30.1. kello 18 Heikinpohjan koulun auritoriossa Tulevaisuuden kouluverkko -tilaisuus.