Itä-Savon Vesi Oy saa Kerimaan vastuulleen — Uuden vesi- ja viemäriverkoston rakennuskustannukset peritään kiinteistöiltä

Kaupunki ja Puikkari eivät näytä pääsevän sopuun Kerimaan vanhan vesihuoltoverkoston hinnasta.

Tuija Pauhu

Kerimaan hanoissa virtaa nyt pesuvetenä käytettävä kaivovesi. Itä-Savon Vesi Oy:stä tulee alueen vastuullinen vesihuoltolaitos lokakuussa, jos kukaan ei valita kaupunginhallituksen päätöstä. Vesiyhtiöllä ei kuitenkaan siinä vaiheessa välttämättä ole vesi- ja viemäriverkostoa Kerimaan alueella.
Kerimaan hanoissa virtaa nyt pesuvetenä käytettävä kaivovesi. Itä-Savon Vesi Oy:stä tulee alueen vastuullinen vesihuoltolaitos lokakuussa, jos kukaan ei valita kaupunginhallituksen päätöstä. Vesiyhtiöllä ei kuitenkaan siinä vaiheessa välttämättä ole vesi- ja viemäriverkostoa Kerimaan alueella.

Itä-Savon Vesi Oy:stä tulee Kerimaan vastuullinen vesihuoltolaitos, jos Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös saa lainvoiman. Vielä ei tiedetä, milloin Kerimaan hanoista alkaa tulla vesilaitoksen vettä.

Itä-Savon Vesi Oy ottaa Kerimaan vastuulleen edellyttäen, että vesihuoltolaissa mainitut edellytykset vesihuollon taloudellisesta ja asianmukaisesta hoitamisesta täyttyvät. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiö voi laskuttaa Kerimaan kiinteistönomistajilta uuden vesi- ja viemäriverkoston rakentamiskustannukset, jos uuden verkoston rakentamiseen päädytään.

Tietoa uuden verkoston hinnasta ei ole, mutta yhtiön arvion mukaan uuteen verkostoon liittyminen maksaisi noin 8 000 euroa kiinteistöä kohti. Itä-Savon Vesi on laskuttanut osapuilleen samansuuruisia summia liittymismaksuina ja verkoston rakentamiskuluina Louhen ja Keplakon kiinteistöiltä.

Nykyisen verkoston hinnasta ei näytä löytyvän sopua

Kaupunginhallituksen päätös ei sisällä uuden verkoston rakentamispäätöstä eikä kiinteistönomistajien laskutuspäätöstä. Uuden verkoston rakentamisesta päättää aikanaan Itä-Savon Vesi Oy.

Savonlinnan Veden vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen kertoo, että kaupunki ja Kerimaan maanomistaja Puikkari Oy ovat jatkuvasti neuvotelleet Kerimaan nykyisen vesi- ja viemäriverkoston hinnasta.

Näkemysero Hinkkasen mukaan on niin suuri, että kauppoja ei näytä tulevan.

— Meitä rajoittaa EU:n valtiontukisäännös. Emme voi maksaa yli käyvän hinnan, jossa otetaan huomioon verkoston ikä ja tekninen kunto. Jos hinnassa otetaan huomioon tuotto-odotukset, ne pikemminkin laskevat hintaa, Hinkkanen sanoo.

Kerimaan rakennetut osat kuuluvat vesihuoltoalueeseen

Kaupunginhallitus hyväksyi Kerimaan vesihuoltoalueen sellaiseksi, että siihen sisältyvät kaikki jo rakennetut talot. Alue on siis pienempi kuin Puikkari Oy:n nykyinen verkosto, joka ulottuu myös rakentamattomille alueille.

Kerigolfin kiinteistö on Kerigolf Oy:n omasta toivomuksesta rajattu vesihuoltoalueen ulkopuolelle, koska yhtiöllä on jo oma liittymä.

Puikkarin omistamille kiinteistöille ei ole tarkoitus vetää Itä-Savon veden johtoja, vaan ne voisivat liittyä uuteen verkostoon sopivasta kohdasta omalla vanhalla verkostollaan.

Puikkari Oy:n toimitusjohtaja Pekka Nurminen ei hyväksy tätä ratkaisua. Hänen mielestään uusi verkosto pitää tasapuolisuuden nimissä vetää myös Puikkarin kiinteistöille, jos uusi verkosto rakennetaan.

Kiinteistönomistajat eivät aio maksaa uutta liittymismaksua

Kerimaan alueen kiinteistönomistajat ovat toistuvasti ilmaisseet, että he eivät aio maksaa uusia liittymismaksuja, koska ovat jo kertaalleen maksanut liittymismaksunsa liittäessään kiinteistönsä Puikkarin vesi- ja viemäriverkostoon.

Itä-Savon Vesi Oy on vuodesta 2002 alkaen laskuttanut uusien kiinteistöjen liittymismaksut Puikkarilta, joka on siirtänyt ne edelleen uudisrakentajien maksettavaksi.

Kerimaan alueen vesijohdoissa virtaa tällä hetkellä kaivovettä niihin talouksiin, jotka ovat sitoutuneet käyttämään sitä vain pesuvetenä.

Verkoston omistaja Puikkari Oy aloitti kaivoveden jakelun sen jälkeen, kun Itä-Savon Vesi Oy oli katkaissut vesijohtoveden toimittamisen yhtiöitten välisten laskutusriitojen takia. Itä-Savon Vesi Oy:n vettä hanoista on viimeksi tullut vuonna 2016.

Alueella on lähes 70 yksityistä kiinteistönomistajaa.

Itä-Savon Vesi Oy saa Kerimaan vastuulleen lokakuun 3. päivä, jos kukaan ei valita päätöksestä.