OP Suur-Savon uuden johtajan alkutahdit: Liikevoiton pieni lasku, yleisen vireen paraneminen, asuntokaupan virkistyminen sekä yksi ikävä yllätys

Yritysluototus kasvoi 23 prosenttia 81 miljoonaan euroon.

Mikko Kontti

Suur-Savon OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Maija Skön ja Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himanen ilahtuivat paikallisten asuntomarkkinoiden vilkastumisesta. 
Suur-Savon OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Maija Skön ja Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himanen ilahtuivat paikallisten asuntomarkkinoiden vilkastumisesta. 

Talouden positiivinen vire lämmittää nyt myös Etelä-Savon maakuntaa, tulkitsee Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himanen. Kovempaa talouskasvua hän alueelle toivoisi, mutta väestökehitys ei välttämättä anna myöten.

— Valtakunnan lukuihin emme yllä, mutta talouskasvu alkaa näkyä myös täällä.

Himanen esitteli keskiviikkona osuuspankin osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta.

— Meillä rahoitus kasvoi 1,5 prosenttia, ja esimerkiksi yritysluototusta tehtiin 23 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Osuuspankin asuntorahoitus oli vuodenvaihteen jälkeen vielä melko hiljaista, mutta keväällä kysyntä vilkastui niin että tuntui.

— Toukokuu on pankin paras asuntorahoituksen kuukausi sitten vuoden 2011.

Pankin 120 000 asiakkaasta hieman yli neljännes asuu maakunnan ulkopuolella, tavallisimmin pääkaupunkiseudulla. Tällä asiakasryhmällä on selvästi kokoaan suurempi osuus asuntolainakannasta. Nyt suhde tasoittuu, koska asuntokauppa virkistyi toimialueella.

Suur-Savon OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Maija Skön sanoo, että asuntokauppa on käynyt vilkkaasti kaikentyyppisistä kohteista. Vain rivitalopuolella oli hiljaisempaa. Kauppa sujui kaupunkien lisäksi myös kunnissa, alhaisemmalla hintatasolla kuitenkin.

Työvoimapula kasvun este

Himanen aloitti toimitusjohtajan työt keväällä. Maakunta oli tuttu jo entuudestaan, ja yhä tutummaksi se on tullut aluetta kiertäessä.

— Asia, joka minut on yllätti, on yritysten kokema työvoimapula. Kovin monessa yrityksessä tuli ilmi, että työvoimaa on vaikea saada.

Himanen kannustaa laajempaan pohdintaan siitä, miten yritysten toimintaedellytykset ja houkuttelevat palvelut alueella turvataan.

Osuuspankin alkuvuoden liikevoitto oli 13,2 miljoonaa euroa, noin 2,5 miljoonaa viime vuoden vastaavaa aikaa pienempi. Osa liikevoiton pienenemisestä selittyy kansainvälisten kirjanpitostandardien muutoksilla, mutta myös korkokate ja palkkiotuotot laskivat.

Tulokseen vaikutti myös pankin kasvaminen Haukivuoren, Heinäveden, Hirvensalmen ja Sulkavan Osuuspankeilla. Järjestelyistä aiheutui kertaluonteisia kuluja. Himanen sanoo, että kulujen kehitystä on vahdittava.

Asiakkaat varovaisia sijoituksissaan

Himasen mukaan pankki on tukevalla pohjalla eikä voiton supistuminen sitä horjuta. Vakavaraisuus on tasolla, jonka toimitusjohtaja mielellään jopa antaisi laskea, jos se tapahtuisi luotonannon kasvun takia.

— Me pystymme olemaan mukana toimialueen kaikkien hankkeiden toteuttamisessa, ja hyviä hankkeita on onneksi entistä enemmän.

Himanen pitää varallisuudenhoidon alkuvuoden kehitystä vahvana. Vaikka korkotaso on alhainen, talletukset kasvoivat 3 prosenttia.

— Sijoitusmarkkinat olivat turbulentit, ja ihmiset parkkeerasivat varallisuutta käyttö- ja talletustileille. Myös vakuutussäästöt kasvoivat.