Vastuu omien raha-asioiden hoitamisesta korostuu, kun täyttää 18 — Moni on talousasioista pihalla ja ihmettelee, kun rahat eivät riitäkään

Varhain itsenäistyvät nuoret kaipaavat tietoa taloudesta, sanovat lukiolaiset Anni Kurittu ja Elisa Rintanen. Aggressiivinen pikavippien markkinointi vetoaa etenkin nuoriin miehiin.

Jussi Lopperi

Elisa Rintanen ja Anni Kurittu ostavat usein omilla rahoillaan energiajuomia tai käyvät syömässä pikaruokaravintolassa. 
Elisa Rintanen ja Anni Kurittu ostavat usein omilla rahoillaan energiajuomia tai käyvät syömässä pikaruokaravintolassa. 

Anni Kuritulle, 17, ja Elisa Rintaselle, 16, rahasta puhuminen ei ole vaikeaa. Talousasiat ovat kuitenkin lukiolaisten mielestä monimutkaisia. Lukion toisella vuosikurssilla opiskelevat Kurittu ja Rintanen käyvät parhaillaan yhteiskuntaopin kurssia, jonka aiheena on taloustieto.

Tunneilla opitaan esimerkiksi kansantaloudesta, sijoittamisesta ja kansainvälisestä rahoitusmarkkinoista.

— Kurssilla käydään läpi yleisiä rahajuttuja, mutta ei rahan käsittelyä oman elämän kautta, Kurittu kertoo.

Jo yläkoulun valinnaisilla kotitaloustunneilla puhutaan oman talouden suunnittelusta ja kodin hankinnoista. Kuritun ja Rintasen mukaan tietoa voisi olla tarjolla enemmänkin.

— Monet muuttavat jo yläkoulun jälkeen itsekseen asumaan. Opastus rahankäytölle olisi tarpeellista, kun itsenäinen elämä herättää kysymyksiä, Rintanen toteaa.

Kurittu ja Rintanen turvautuvat ensisijaisesti vanhempiensa puoleen tai etsivät tietoa internetistä.

— Saimme apua netistä verokortin tilaamiseen, kun sitä tarvitsi kesätöihin, nuoret kertovat.

Nuorten ymmärrys taloudesta on heikkoa

Taloustaitojen perusasioita ovat erilaisten omaan talouteen liittyvien palveluiden ja vaihtoehtojen tunteminen ja ymmärtäminen. Esimerkiksi ymmärrys omista tuloista ja menoista sekä laskujen maksamisesta.

— Se on taito tehdä raha-asioihin liittyviä päätöksiä itsenäisesti, kertoo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin professori Outi Uusitalo.

Tutkimusten mukaan nuorten taloustaidoissa on puutteita. Tämän vahvistaa myös Valkealan lukion yhteiskuntaopin opettaja Päivi Parkkonen.

— Monien nuorten lähtötaso on matala. Esimerkiksi ymmärrystä oman perheen kustannuksista ei yleensä ole.

Talouden perusteita tulisikin käydä läpi myös kodeissa.

— Taloustaidot ja tapa käyttää rahaa periytyvät vahvasti kodin kautta. Olemme vain aika huonoja puhumaan kotona rahasta lastemme kanssa, sanoo opettajien talouskoulutuksen asiantuntija Eija Seppänen Talous ja nuoret TATista.

Parkkosen mukaan nuoret ovat hyvin erilaisia. Hän kertoo lukiolaisesta, joka talousuutisia lukiessaan harmitteli, miksi hänellä ei ole kyseisen yrityksen osakkeita sijoitussalkussaan.

— Joillakin menee korvat lukkoon heti, kun ryhdytään puhumaan talousasioista. Opetuksen pitäisi tarjota kaikille jotain uutta, Parkkonen kertoo.

Jussi Lopperi

Yhteiskuntaopin opettaja Päivi Parkkonen on huomannut, että monilla oppilailla taloustaidot eivät ole kovin hyvät.
Yhteiskuntaopin opettaja Päivi Parkkonen on huomannut, että monilla oppilailla taloustaidot eivät ole kovin hyvät.

Talous liittyy vahvasti elämänhallintaan

Kuritun ja Rintasen talousasiat ovat reilassa. Rahaa kuluu lähinnä kavereiden kanssa oleskellessa, esimerkiksi kun käydään syömässä tai ostetaan energiajuomia.

Kuritulla rahaa kuluu myös skootterin bensaan. Rintasella on oma hevonen, joka on opettanut vastuunottoa rahan käyttämisessä.

Nuorten mielestä talousasioiden ymmärtäminen on yksilökohtaista.

— Jotkut ovat tottuneet saamaan aina kaiken, jolloin talousasiat eivät ole aina selkeitä, Rintanen pohtii.

Jos omaan talouteen liittyvät asiat ovat vieraita, nuori voi helposti ajautua tilanteeseen, ettei enää hallitse raha-asioitaan.

— Näin myös muu elämänhallinta ajautuu ongelmiin, Eija Seppänen kertoo.

Rintasen tai Kuritun lähipiirissä ei ole ollut talousvaikeuksissa olevia. Kumpikaan ei tosin tiedä, mihin rahaongelmiin joutuneen kaverin voisi ohjata.

— Tiedämme kuitenkin, ettei talousvaikeuksissa oleva ole mitenkään huonompi ihminen, Kurittu toteaa.

"Jos jatkan samaan malliin, niin pärjään hyvin"

Itsenäistyvälle nuorelle omista raha-asioista vastuunottaminen korostuu, kun nuori täyttää 18 vuotta.

Silloin mukaan tulevat myös riskit. Niitä ovat menojen priorisointi, kulutuksen sopeuttaminen käytössä oleviin tuloihin sekä sopimusten ymmärtämättömyys.

Esimerkiksi, kun puhelinliittymät otetaan omiin nimiin, tiliä saa käyttää itsenäisesti ja itsekseen asuvilla tulee laskuja maksettavaksi.

— Siinä vaiheessa voi mennä sekaisin, kun menoja alkaakin olla, mutta tuloja sen sijaan ei. Nuori saattaa huomata, etteivät rahat riitäkään laskujen maksamiseen, Heikki Ruponen Suomen Asiakastiedosta sanoo.

Ensi vuonna siintävä täysi-ikäisyyden rajapyykki ei huoleta Kurittua ja Rintasta. Molemmat tietävät voivansa turvautua vanhempiinsa, jos mieleen nousee kysymyksiä.

Jussi Lopperi

Taloudellinen itsenäistyminen ei huoleta nuoria, vaan he uskovat omien taloustaitojensa olevan hyvillä kantimilla.
Taloudellinen itsenäistyminen ei huoleta nuoria, vaan he uskovat omien taloustaitojensa olevan hyvillä kantimilla.

— Jos jatkan samaan malliin, niin pärjään hyvin. Mutta varmasti omat menot pitää budjetoida tarkemmin, Kurittu pohtii tulevaisuuttaan.

Talousvaikeuksien ennaltaehkäisy on tärkeää

Talousongelmilla voi olla seurauksia nuoren hyvinvoinnille.

Tarkkafyrkka-kampanja on järjestänyt useita vuosia nuorten talouskasvatusta, jossa pyritään taloustietojen opettamisen lisäksi talousvaikeuksien ennaltaehkäisemiseen.

Tänä vuonna Tarkkafyrkka keskittyy erityisesti jakamaan perustietoa luottotiedoista ja maksuhäiriömerkinnöistä. Sen lisäksi työpajoissa pureudutaan rahankäyttöön ja rahahuoliin liittyviin tunteisiin.

— Pohdimme nuorten kanssa, kuinka ihanalta uusien tavaroiden ostaminen tuntuu, mutta kuinka vaikeaa toisaalta on puhua rahahuolista, Katja Mannerström Nuorten Akatemiasta kertoo.

Ongelmiin tulisi saada apua nopeasti

Suomalaisten maksuhäiriömerkinnät ovat kasvaneet tasaisesti, kertoo luottotietoyhtiö Suomen Asiakastiedon tutkimus. Vaikka nuorten kohdalla tilanne on hieman rauhoittunut, riskit ovat yhä läsnä.

Myös yhteiskuntaopin opettaja Päivi Parkkonen tiedostaa maksuhäiriömerkintöjen uhkan. Hän tuo tunneillaan esille, kuinka etenkin nuoret miehet kuuluvat riskiryhmään.

— Aggressiivinen pikavippien markkinointi voi toimia helppona loukkuna.

Maksuhäiriömerkinnät voivat vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon saantia.

— Lisäksi taloudelliset vaikeudet aiheuttavat sosiaalisia ja emotionaalisia ongelmia; leimautumista, häpeää, eristäytymistä, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin professori Outi Uusitalo muistuttaa.

Talousongelmia kohdatessa olisi tärkeää pyytää nopeasti apua, toteaa Tarkkafyrkka-talouskasvatushanketta vetävän Heikki Ruponen.

— Ongelmat eivät ehtisi kehittyä niin pahoiksi, jos lähdettäisiin hyvissä ajoin purkamaan asiaa. Tieto siitä, kenen puoleen kääntyä, olisi nuorille tärkeää, Ruponen Suomen Asiakastiedosta sanoo.

Koulun tehtävä on opettaa talousasioita

Nuoret ovat kiinnostuneita talousasioista. Viime vuonna julkaistu Nuorten talousosaaminen -tutkimuksen mukaan kuitenkin ainoastaan viidennes kokee saavansa koulusta riittävät valmiudet talousosaamiseen.

Koulun tehtävänä on tarjota koko ikäluokalle perustiedot ja taidot taloudesta.

— Koulussa on mahdollista tukea myös niitä nuoria, joiden koti ja perhe ei pysty tarjoamaan tukea tai apua talousasioissa, kertoo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Outi Uusitalo.

Talousasioiden opettaminen on kiinni opettajista. Uusitalon mukaan talousosaamisen opetus ja sen onnistuminen kouluissa voi liittyä opettajien osaamiseen ja kiinnostukseen aihetta kohtaan.

Tärkeää olisi myös taloustaitoja kehittävän tiedon saavutettavuus. Uusitalon mukaan ongelmana ovat olleet materiaalien sopivuus ja käytettävyys nuorten käyttämiin kanaviin. Myös ajoitus on tärkeä.

— Ovatko tieto ja välineet nuorten ulottuvilla silloin kun asia on ajankohtainen ja kiinnostava nuorelle.

Talouskasvatuksen voi aloittaa jo pienestä pitäen

Eija Seppäsen mukaan talouskasvatus tulisi aloittaa riittävän ajoissa, sillä asenteita rahaan poimitaan pienestä pitäen. Monella ekaluokkalaisella on jo ensimmäisiä kokemuksia itsenäisenä rahankäyttäjänä.

— Koulutien aloittavat lapset ovat uteliaita, herkkiä ja vastaanottavaisia. Moni on saanut ensimmäisen kännykkänsä, ja aika moni saa myös pientä viikkorahaa. Myös pankkikortin saa jo 7-vuotiaalle.

Kuten vanhemmille oppilaille, opettajien mukaan haaste on siinä, että alkuopetukseen löytyy niukasti talous- ja kuluttajataitoja kehittävää materiaalia.

NETTI - Anni Kuritun viikon me.jpg

Talousosaaminen ei ole riittävää

Nuorista 89 prosenttia on sitä mieltä, että talouden opettaminen koulussa on tärkeää.

Viidennes oppilaista kokee saavansa omasta koulusta riittävät valmiudet talousosaamiseen.

Opettajista yli puolet on huolestunut nuorten heikosta talousosaamisesta.

Huolestuneimpia nuorten heikosta talousosaamisesta ovat ammatillisen koulutuksen opettajat.

Lähde: TAT / Nuorten talousosaamisen tutkimus 2018 ja Opettajien talousosaamisen tutkimus 2019.