Maatilojen tulot polkevat paikallaan Etelä-Savossa — Investoinnit ovat lisääntyneet, mutta maidon ja naudanlihan tuotanto vähenee

Eteläsavolaiset maatilat ovat monialaisia. Metsätuloilla on iso merkitys.

Etelä-Savon ely-keskuksen teettämän tutkimuksen mukaan kuluneella vuosikymmenellä keskimääräinen vuotuinen tulojen kasvu maatiloilla jää alle yhteen prosenttiin. Arkistokuva.
Etelä-Savon ely-keskuksen teettämän tutkimuksen mukaan kuluneella vuosikymmenellä keskimääräinen vuotuinen tulojen kasvu maatiloilla jää alle yhteen prosenttiin. Arkistokuva.

Maatilojen tulojen kehitys on vaatimatonta Etelä-Savossa. Metsätaloudesta saatavilla tuloilla on edelleen suhteellisen suuri merkitys maatiloille.

Etelä-Savon ely-keskuksen teettämän maatilojen rahavirtatutkimuksen mukaan kuluneella vuosikymmenellä keskimääräinen vuotuinen tulojen kasvu jää alle yhteen prosenttiin.

Viime vuonna maatilojen bruttotulot olivat Etelä-Savossa noin 293 miljoonaa euroa.

Kasvua edellisvuodesta oli 6 prosenttia. Maatalouden tulot kasvoivat edellisvuodesta 2,4 prosenttia, mutta sivuansiotulot alenivat noin 3 prosenttia.

Maakunnan viljelijöiden tulonmuodostuksesta maatalouden tulojen osuus oli 48 prosenttia, metsätalouden 29 prosenttia ja sivuansioiden 23 prosenttia. Koko maassa metsätulojen osuus on keskimäärin vain 12 prosenttia mutta maatalouden tulojen 62 prosenttia.

Maatalouden myyntituloista puolet perustuu maitoon. Osuus on vuosikymmenen alkuun nähden pienentynyt. Avomaan erikoiskasvien kuten öljykasvien, perunan, vihannesten ja marjojen tulo-osuus on noussut yli viidennekseen.

Myyntitulot ovat alentuneet. Ely-keskus arvioi, että tähän ovat vaikuttaneet heikot sääolot ja tuottajahintojen alavireinen kehitys.

Myyntituloja tiloille kertyi viime vuonna yli 82 miljoonaa euroa ja tulotukia 58 miljoonaa.

Maatalouden investoinnit ovat viime vuosina lisääntyneet. Silti suurten tilojen laajennusinvestoinnit eivät ole kattaneet kotieläintuotannon lopettamisia, ja maidon ja naudanlihan tuotanto alueella vähentynyt.

Maatilojen tulojen tarkastelu perustuu Kantar TNS Agri Oy:n kokoamiin tietoihin myyntituloista, eri tuotteiden tuotantomääristä, tuottajahinnoista sekä sivuansiotulojen tulo- ja verotilastosta. Ely-keskuksen mukaan tulonmuodostuksen perusteella ei voi tehdä päätelmiä maatalouden kannattavuudesta tai viljelijäperheiden kulutukseen jäävistä tuloista.