Rantasalmen Osuuspankilla menee hyvin: Omistaja-asiakasmäärä jatkoi kasvuaan ja tulos parani selvästi viime vuonna

Rantasalmen Osuuspankin omistaja-asiakasmäärä jatkoi kasvuaan ja tulos parani selvästi.

Rantasalmen Osuuspankki täytti viime vuonna 115 vuotta, jonka kunniaksi pankki tarjosi hirvikeittoa kirkonkylän uudella torilla. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä paikallisten metsästäjien ja koululaisten kanssa ja se keräsi yli 500 osallistujaa.
Rantasalmen Osuuspankki täytti viime vuonna 115 vuotta, jonka kunniaksi pankki tarjosi hirvikeittoa kirkonkylän uudella torilla. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä paikallisten metsästäjien ja koululaisten kanssa ja se keräsi yli 500 osallistujaa.

Rantasalmen Osuuspankilla menee hyvin, selviää pankin vuoden 2018 tuloskatsauksesta.

Pankin omistaja-asiakasmäärä oli vuoden 2018 lopussa 4 463 omistaja-asiakasta. Kasvua omistaja-asiakasmäärässä oli vuotta aiempaan 121 omistaja-asiakasta.

Pankin tase kasvoi 1,9 prosenttia lähinnä talletusten kasvusta johtuen. Pankin talletukset kasvoivat 2,2 prosenttia ja luotot 0,3 prosenttia.

Pankin korkokate kasvoi 5,6 % pankin toimialueen vaisusta rahoituksen kysynnästä huolimatta. Pankin asiakkaiden käyttämien palveluiden volyymit yhteensä (pankin asiakasliiketoiminta) kasvoivat 234 miljoonaan euroon (+2,3 %).

Pankin liiketulos vuonna 2018 oli 508 000 euroa ja tilikauden tulos 547 000 euroa. Liiketulos parani selvästi vertailukauteen verrattuna.

Pankki onnistui kasvattamaan tulojaan sekä pienentämään kulujaan ja luottojen sekä kiinteistöjen arvonalentumiset olivat selvästi vertailukautta pienemmällä tasolla.

Pankki sai sijoitustuottoja sijoituksistaan OP-ryhmän yhteisiin liiketoimintoihin 505 000 euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen pankin tilikauden tulos oli positiivinen 547 000 euroa.

OP-bonuksia pankki maksoi omistaja-asiakkailleen 368 000 euroa.

Pankin johto tyytyväinen tilanteeseen

Pankin hallituksen puheenjohtaja Olli Pitkänen sekä toimitusjohtaja Kari Mäkelä toteavat olevansa tyytyväisiä pankin omistaja-asiakasmäärän sekä asiakasliiketoiminnan volyymien kasvuun haastavissa markkinaolosuhteissa. Aiempien vuosien tapaan myös pankin asiakkaiden asiakastyytyväisyys säilyi korkeana.

Myös pankin tulos parani selvästi — tuloksesta merkittävä osa syntyi sijoitustoiminnasta OP-ryhmän yhteisiin liiketoimintoihin. Sen sijaan rahoituksen vaisuun kysyntään, varsinkin asuntorahoituksessa pankin toimialueella ei voida olla tyytyväisiä.

Vuoden 2018 aikana Rantasalmen Osuuspankki tuki paikallista urheilukulttuuri- ja yhdistystoimintaa, muun muassa tarjoamalla 16 kesätyöpaikkaa 15—17-vuotiaalle nuorelle, lahjoittamalla varoja Rantasalmen lukion yhteiskäyttöön hankittaviin oppikirjoihin ja tukemalla koulutusta sekä lukuisia tapahtumia pankin toimialueella.

Osuuskuntakokouksen päätöksiä

Pankin osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 11. huhtikuuta 2019. Kokous päätti valita pankin hallintoneuvostoon Virpi Hämäläisen, Panu Hynnisen, Paula Paunosen sekä Anna-Maija Saaren. Hämäläinen ja Hynninen ovat olleet pankin hallintoneuvoston jäseniä jo aiemmin ja Paunonen sekä Saari valittiin uusina jäseninä hallintoneuvostoon.

Pankin nimityksiä valmistelevan toimikunnan jäseniksi kokous valitsi Sari Leppäniemen sekä Ahti Myllyksen. Myllys on ollut valiokunnan jäsen jo aiemmin ja Leppäniemi valittiin uutena jäsenenä valiokuntaan.