Tulokehitys polki paikallaan viime vuonna Etelä-Savossa — Veronpalautusten potti maakuntaan kasvoi lähes 7 miljoonalla eurolla

Pääomatulot maakunnassa kasvoivat, ja niiden osuus on alle kymmenesosa kaikista tuloista.

Vesa Vuorela

Yhtä jäännösverojen maksajaa kohti on Etelä-Savossa viisi veronpalautuksen saajaa.
Yhtä jäännösverojen maksajaa kohti on Etelä-Savossa viisi veronpalautuksen saajaa.

Verotettavien tulojen määrä pysyi Etelä-Savossa vuonna 2017 lähes edellisvuoden tasolla. Henkilöasiakkaiden veronalaisiin tuloihin maakunnassa kertynyt 0,6 prosentin kasvu oli maakuntien pienin.

Koko maassa vastaava ansio- ja pääomatulojen yhteenlaskettu kasvuprosentti oli 2,6.

Verohallinto julkisti tiistaina tilastoja henkilöasiakkaiden verotuksesta kunnittain ja alueittain. Henkilöiden verotuksen tiedot tulevat julkisiksi torstaina.

Veronpalautusta saavien määrä nousi Etelä-Savossa lähes sataan tuhanteen henkilöön (98 497). Tälle joukolle kohdistuu yhteensä 72 miljoonaan euron palautussumma. Palautusten määrä kasvaa lähes 7 miljoonalla eurolla edellisvuodesta.

Jäännösveroja maakunnasta maksetaan noin 29 miljoonaa euroa, 3,9 prosenttia aikaisempaa enemmän. Näiden niin sanottujen mätkyjen maksajia on 18 000.

Savonlinnassa ei muutosta ansiotuloihin

Etelä-Savossa ansiotuloja kertyi viime vuonna 3 057 miljoonaa euroa. Summa kasvoi 0,2 prosentilla. Ansiotulot käsittävät palkkojen lisäksi muun muassa eläketuloja ja työttömyysetuuksia.

Pääomatuloja eteläsavolaisille kertyi 281 miljoonaa euroa, joka summa kasvoi 5,7 prosentilla. Koko maassa veronalaiset pääomatulot kasvoivat 14,0 prosenttia.

Verohallinnon laskelmien mukaan pääomatuloja on kasvattanut luovutusvoittojen ja listaamattomien yritysten osinkojen kasvu.

Etelä-Savon hankkima osuus koko maan verokakusta on 2,4 prosenttia, hieman valtakunnallista väestöosuutta (2,7 prosenttia) pienempi määrä.

Ansiotulojen kehityksessä muutokset olivat kunnittain yleisesti prosentin-parin haarukassa. Vaihteluväli liikkui Puumalan 1,5 prosentin kasvusta Sulkavan 2,7 prosentin laskuun. Kaupungeista Mikkelissä ansiotulot kasvoivat 0,8 prosenttia ja Savonlinnassa pysyivät samalla tasolla.

Pääomatulot kasvoivat selvästi Enonkoskella ja Puumalassa sekä laskivat Mäntyharjussa.

Maksettujen verojen määrä pieneni

Maksetut tuloverot vähenivät edellisvuodesta veronkevennysten vuoksi. Koko maassa henkilöasiakkaiden tuloverot olivat verovuodelta 2017 yhteensä 30,1 miljardia euroa, 1,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Ansiotulojen verotusta kevennettiin osana kilpailukykysopimusta. Lisäksi verotusta kevensivät yrittäjävähennyksen käyttöönotto ja kotitalousvähennyksen korvausasteen korottaminen. Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen 45 prosenttiin puolestaan kiristi verotusta.

Etelä-Savossa tuloveroja maksettiin 662 miljoonaa euroa, 3,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kaikissa maakunnan kunnissa Puumalaa lukuun ottamatta veroja maksettiin vähemmän.

Ansiotuloista maksettava kunnallisvero kunnille laski maakunnassa 2,2 prosenttia. Valtionverotuksessa maksettava pääomatulovero kasvoi 7,2 prosenttia.

Henkilöverotuksen tiedot tulevat julkisiksi torstaina 1. marraskuuta kello 8.00.
Itä-Savo kokoaa verokärjen ja muuta tietoa verkkosivuilleen torstaina ja perjantain paperilehteen.

Uusimmat uutiset