Maidontuotanto laskee Etelä-Savossa ensin hitaasti, mutta muutaman vuoden kuluttua alkaa usko hiipua

Koska kannattavuuden paranemista ei ole näköpiirissä, tilat lopettavat tai vaihtavat tuotantosuuntaa.

Mika Strandén

Tuotannon määrä ei vähene samassa suhteessa kuin tilojen määrä, koska lehmäluku jatkavilla tiloilla kasvaa.
Tuotannon määrä ei vähene samassa suhteessa kuin tilojen määrä, koska lehmäluku jatkavilla tiloilla kasvaa.

Maidontuotanto vähenee Etelä-Savossa, koska tilojen määrä laskee. Maitotilojen väheneminen on keskimääräistä hitaampaa lähivuosina. Sitten tahti kiihtyy.

Pääsyynä tuotannon vähenemiseen on heikko kannattavuus ja se, ettei uskoa kannattavuuden paranemiseen ole.

Tieto perustuu kyselytutkimukseen. Siinä noin 70 prosenttia eteläsavolaisista maitotiloista ilmoitti jatkavansa maidontuotantoa vuonna 2022. Koko maan keskiarvo on 65 prosenttia.

Kyselytutkimuksesta tiedotti Etelä-Savon ely-keskus.

Vuoden 2022 jälkeen maakunnassa lopettamisia tapahtuisi muuta maata enemmän. Vuonna 2025 vain 41 prosenttia tiloista otaksuu tuotannon jatkuvan. Koko maassa puolet tiloista arvioi olevansa tuolloin mukana.

Lehmämäärä kaksinkertaistuu jatkajilla

Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa. Sen jälkeen vielä valiolaiset osuuskunnat ovat laskeneet maidosta saatavaa tilityshintaa.

Maakunnassa maitoa tuotetaan 110 miljoonaa litraa vuodessa. Neljän vuoden kuluttua meijereihin ennakoidaan kuljetettavan 97 miljoonaa litraa eli 12 prosenttia nykyistä vähemmän.

Lehmämäärä tiloilla kasvaa keskimääräisestä 34 lypsylehmästä kaksinkertaiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Luopumista suunnittelevien tilojen osuus maakunnan maidontuotannosta on 40 prosenttia.

Monialaisuus ja metsä ovat vahvuuksia

Luopujista maatalouden jättää kokonaan viidesosa. Koko maata yleisemmin Etelä-Savossa päädytään muuhun alkutuotantoon kuten naudanlihan tuotantoon tai kasvinviljelyyn.

Ely-keskuksen arvion mukaan pienet tilat Etelä-Savossa ovat monialaisia, ja niillä on usein muuta yritystoimintaa, minkä ansiosta maidontuotannon jatkaminen kiinnostaa, vaikka kannattavuusnäkymät ovat heikot. Myös metsätalous toimii usein tukena.

Eteläsavolaisista maitotiloista 17 prosenttia ilmoitti suunnittelevansa uutta navettaa, pihattoa tai laajennusta seuraavan viiden vuoden aikana. Koko maassa vastaavia suunnitelmia on 20 prosentilla tiloista.

Toisaalta Etelä-Savossa maitotilojen investoinnit toteutuvat muuta maata varmemmin ja nopeammin, sillä kyselyn mukaan yli puolella tiloista hanke on jo käynnissä.

Maatalouden investointitukia on haettu Etelä-Savon ely-keskukselta viime ja tänä vuonna ennätysmäärät. Kyselyn tulosten perusteella määrän ennakoidaan kääntyvän jatkossa laskuun.