Työttömyys vähenee ripeästi, jos katsoo työttömyyskassojen ja TE-keskusten lukuja — Kelassa muutos ei näy

Käänne parempaan tapahtui jo yli vuosi sitten. Kesäkuussa 2016 työttömien määrä oli TE-keskusten tilastoissa ensimmäistä kertaa pienempi vuoden takaiseen verrattuna.

Viranomainen edellyttää työttömältä tarkkaa raportointia.
Viranomainen edellyttää työttömältä tarkkaa raportointia.

Työttömyyskulujen kaikkien aikojen ennätys on vuodelta 1993. Työttömyysturvaa maksettiin tuolloin nykyrahaksi muutettuna 5,3 miljardia euroa. Vuonna 2015 työttömyysturvan hinta nousi melkein yhtä korkealle, 5,1 miljardiin euroon.

Nyt suunta on muuttunut. Työttömyys vähenee ripeästi jos katsoo työttömyyskassojen ja TE-keskusten lukuja. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa trendi sekoittuu ja Kelassa se erottuu vain hyvällä tahdolla.

Kesäkuussa 2016 olisi ollut rohkeaa väittää, että trendi on muuttunut.

Käänne parempaan tapahtui jo yli vuosi sitten. Kesäkuussa 2016 työttömien määrä oli TE-keskusten tilastoissa ensimmäistä kertaa pienempi vuoden takaiseen verrattuna.

Signaali oli heikko

Olisi ollut rohkeaa väittää, että trendi on muuttunut. Nyt näkyy, että se oli.

Tämän vuoden syyskuun lopussa TE-palvelujen kirjoissa oli 275 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 53 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 13 200:lla.

Kassavirta pienenee

Työttömyyskassat maksavat tulojen mukaan määräytyvää päivärahaa työttömille.
Ansiopäivärahaa sai enimmillään maaliskuussa 2015 189 000 ihmistä ja vuosi sitten syyskuussa 152 000. Tämän vuoden syyskuussa saajia oli enää 129 000.

Euroissa laskien työttömyyskassat maksoivat syyskuussa päivärahoja viidenneksen vähemmän kuin vuosi sitten.

Vastakkainen työttömyyskuva

Entäs sitten Tilastokeskus? Se raportoi, että työttömiä oli syyskuussa Suomessa 214 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskus muodostaa työllisyyskuvansa puhelinhaastatteluilla. Joka kuukausi soitetaan 12 000 ihmiselle ja kysytään, ovatko he töissä. Menetelmä tuottaa yleensä paremman kuvan työttömyydestä kuin Työ- ja elinkeinoministeriön luvut.

Tilastokeskus toteaa, että 10 000 työtöntä mahtuu virhemarginaaliin ja että heidänkin tutkimuksensa trendi näyttää työttömyyden hiljalleen pienenevän.

Kela tukee yhä useampaa

Kela tukee niitä työttömiä, jotka eivät saa ansioon sidottua korvausta. Kelalta on vaikea löytää tietoa, joka tukisi käsitystä työttömyyden hellittämisestä.

Kela kertoo että viime vuoden lopussa se maksoi työttömyysetuuksia 242 800 henkilölle, mikä on enemmän kuin koskaan ennen.

Kela huomauttaa, että sen maksama osuus työttömyystuista kasvaa ja työttömyyskassojen osuus pienenee. Nykyisin yhä useampi työtön on perusturvan varassa.

Hyväntahtoisesti tulkiten Kelankin luvuista löytyy valopilkku. Kela maksoi työmarkkinatukea syyskuussa 143 miljoonaa euroa, mikä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Vuositasolla työmarkkinatuen tarve tosin ei näytä vähentyneen.

Fakta: Parempaan päin

Suomessa oli syyskuun lopussa 275 574 työtöntä työnhakijaa ja 42 574 avointa työpaikkaa. Työttömien määrä väheni 12 kuukauden aikana 16 prosenttia ja työpaikkojen määrä kasvoi 16 prosenttia.

Kaakkois-Suomessa (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) oli syyskuun lopussa 18 073 työtöntä työnhakijaa ja 1 380 avointa työpaikkaa. Työttömien määrä väheni 12 kuukauden aikana 12 prosenttia ja työpaikkojen määrä kasvoi 13 prosenttia.

Etelä-Savossa oli syyskuun lopussa 7 141 työtöntä työnhakijaa ja 624 avointa työpaikkaa. Työttömien määrä väheni 12 kuukauden aikana 17 prosenttia ja työpaikkojen määrä väheni 24 prosenttia.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Uusimmat uutiset