71 prosenttia Kerimäen Osuuspankin tuloksesta palasi asiakasomistajille

Asuntolainoja otettiin aiempaa enemmän, ja talletuksista siirryttiin vakuutussäästäjiksi.

Kerimäen Osuuspankki rahoitti viime vuonna asuntokauppoja yli 11 miljoonalla eurolla.
Kerimäen Osuuspankki rahoitti viime vuonna asuntokauppoja yli 11 miljoonalla eurolla.

Kerimäen Osuuspankki rahoitti asuntokauppoja viime vuonna kolme miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntokauppoja rahoitettiin yhteensä 11,2 miljoonalla eurolla.

— Noin 66 prosenttia luotoista myönnettiin Savonlinnan alueen kohteisiin, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Kaivonurmi.

Talletukset vähenivät lähes 30 prosenttia 72 miljoonaan euroon, kun taas vakuutussäästöt viisinkertaistuivat 48 miljoonaan euroon ja rahastosijoitukset 4,7 miljoonaan euroon.

Liikevaihto laski

Pankin asiakkaista 45 prosenttia on niin sanottuja etäasiakkaita eli asuvat muualla kuin Kerimäen osuuspankin toiminta-alueella.

Pankin 5304 asiakkaasta 2830 oli viime vuoden lopussa asiakasomistajia, joille Kerimäen Osuuspankki tuloutti 422 000 euroa, 71 prosenttia tuloksestaan.

Pankin liikevoitto laski lähes 53 prosenttia 312 000 euroon. Asiakasliiketoiminnan liikevoitto pieneni puoleen edellisvuodesta ja oli 73 000 euroa.

Luottotappioiden etupainotteisuus vaikutti

Finanssivalvonnan uusi määräys luottojen arvonalennuksesta vaikutti asiakastoiminnasta saatuun liikevoittoon voimakkaasti.

— Pankkien on kirjattava realisoituneiden luottotappioiden sijasta etupainotteisesti mahdolliset tulevat luottotappiot, jotka eivät välttämättä koskaan toteudu, Kaivonurmi kertoo.

Tämän vuoksi luottotappioita kirjattiin tänä vuonna 150 000 euron verran vuonna 2017 realisoitujen 17 000 euron sijasta. Tämä on 0,25 prosenttia pankin koko luottokannasta.

Kiinteistöjen arvot päivitettiin

Lisäksi pankin omistuksessa olevien liikekiinteistöjen arvot päivitettiin ajan tasalle. Arvonalennusten suuruus oli 88 000 euroa.

Eroa edellisvuoden tulokseen kasvatti myös se, että Kerimäen Osuuspankki luopui osakesalkustaan vuonna 2017 ja sai siitä 213 000 euron kertaluonteisen myyntivoiton, joka oli vuoden 2017 tuloksessa mukana.

Henkilöstökulut pienenivät viime vuonna 21 prosenttia henkilöstön pienennyttyä yhdellä työntekijällä. Pankilla on nyt toimitusjohtajan lisäksi neljä työntekijää.